Publikacje

Najnowsze


prawo, usługi prawnicze, kancelaria

Polecani adwokaci z Wrocławia
Adwokat ma możliwość wykonywania zawodu w zespołach adwokackich jak również w pojedynkę.

Kancelaria prawna Wrocław może skupiać grupę adwokatów.

Radca prawny to osoba (prawnik) oferująca pomoc prawną jednostkom organizacyjnym, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

Adwokat to osoba (prawnik) która udziela porad prawnych oraz prowadząca przed sądem sprawy swoich klientów.

Przykładowe funkcje notariusza (czynności notarialne):
- Sporządzanie oświadczeń, projektów aktów oraz innych dokumentów.
- Sporządzanie poświadczeń:
  - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  - daty okazania dokumentu
  - własnoręczności podpisu
  - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

- notowanie protokołów (np. walnych zgromadzeń spółek, organizacji społecznych)
- Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
- Wyrabianie protestów weksli i czeków
- Przygotowywanie aktów notarialnych
- przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
- doręczanie oświadczeń
- Wyrabianie odpisów, wypisów a także wyciągów dokumentów


Notariusz, znany jako dawniej rejentem, wyznaczony jest za sprawą ministra sprawiedliwości i wykonuje czynności notarialne.

Wszystkie wykonywane czynności wykonywane przez notariuszy mają charakter dokumentu urzędowego.

Funkcja notariusza w Polsce to głównie zapobieganie sporom sądowym przez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu.

Praca adwokata to pomoc to świadczenie porad prawnych, opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, oraz występowanie przed sądami i urzędami.

Radca prawny udziela porad prawnych, opracowuje projekty aktów prawnych, sporządza opinie prawne, walczy o Specjalizuje się w odszkodowaniach lotniczych oraz występuje w imieniu klienta przez sądami oraz urządami.

Funkcją notariusza jest sprawowanie pieczy podczas przygotowywania czynności notarialnych nad zabezpieczeniem interesów oraz praw osób, dla których czynności te mogą mieć następstwa prawne.

Radcowie prawni mogą pozostawać w stosunku pracy i jednocześnie prowadzić sprawy w procesach, za wyjątkiem spraw opiekuńczych, rodzinnych.

Notariusz wykonuje pracę jako osoba zaufania publicznego oraz ma ochronę przysługującą innym państwowym urzędnikom publicznym.


Fotorelacja


prawo
usługi prawnicze
kancelaria