Publikacje

Najnowsze


licytacje komornicze, usługi kancelarii komorniczej, komornik z Bydgoszczy

Kancelaria komornicza
W dzisiejszych czasach łatwo wpaść w problemy związane z pieniędzmi, co wiele osób boleśnie odczuło przez utratę płynności finansowej.

W takich sytuacjach działania podejmuje komornik sądowy, który świadczy usługi zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom. 
Elementem najbardziej kojarzonym z tym zawodem są licytacje komornicze. Informacje na temat planowanych licytacji możemy znaleźć w Internecie wraz z planowanym miejscem, datą i ceną wywoławczą ruchomości bądź nieruchomości. Jednak usługi kancelarii komorniczej to nie tylko licytacje. Komornicy zajmują się także, między innymi wykonywaniem orzeczeń sądowych, sporządzaniem protokołów stanu faktycznego oraz doręczaniem zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń. Jeżeli jesteśmy dłużnikiem, mamy wobec komornika sądowego określone obowiązki. Podstawowym z nich jest spełnienie świadczenia, które oznacza spłatę długu wraz z kosztami postępowania. Jeżeli wierzyciel złoży odpowiedni wniosek, musimy poddać się egzekucji komorniczej i nie utrudniać mu wykonywania obowiązków. 
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania należy poinformować o tym komornika, aby uniknąć kary grzywny. Aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne wierzyciel musi zwrócić się z wnioskiem do komornika. Dopiero wtedy może zostać ono rozpoczęte. Wierzyciel ma prawo do wyboru komornika na terenie Polski. Nie jest to problemem, ponieważ kancelarie komornicze znajdują się we wszystkich dużych polskich miastach. Wierzyciele zazwyczaj kierują się swoim miejscem zamieszkania, dlatego komornik z Bydgoszczy (zobacz stronę www ) często zajmuje się sprawami mieszkańców tego miasta i jego okolic.

Fotorelacja


licytacje komornicze
usługi kancelarii komorniczej
komornik z Bydgoszczy