Publikacje

Najnowsze


prawo, usługi prawnicze, prawnik, windykacja, egzekucja

Egzekucja wierzytelności w Austrii
Pozycja wierzyciela w wielu porządkach prawnych jest niestety mało uprzywilejowana.

Wynika to z faktu, że prawo dużo częściej odnosi się z przychylnością do dłużnika, który pozostaje w zwłoce. Taki stan rzeczy jest bardzo niekorzystny, szczególnie w przypadku, gdy miejscem wypełnienia zobowiązania jest miejscowość, która położona jest poza granicami naszego kraju. Duże znaczenie ma fakt, że obecnie doniosłą rolę na rynku pełnią firmy windykacyjne. 
W ich kompetencji leży ściąganie wymaganych wierzytelności.
Warto skorzystać z usług takich firm, ponieważ zajmują się one składaniem wszelkich wniosków formalnych, dzięki którym wierzytelność nie ulegnie przedawnieniu. Egzekucja wierzytelności w Austrii nie jest łatwa, jednakże dobry windykator jest w stanie w bardzo szybkim czasie uzyskać wymaganą sumę pieniężną. Warto zgłosić się do osoby, która specjalizuje się w windykacji w obrębie danego kraju. Niezbędna jest znajomość wszelkich reguł prawa zobowiązań, które obowiązują w danym państwie. Taką kompetencją dysponują jedynie podmioty fachowe, w szczególności prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w branży. Skuteczna windykacja na terenie Austrii możliwa jest jedynie wtedy, gdy wszelkie wymagane pisma wnoszone są na urzędowych formularzach. Co ważne, w tym państwie funkcjonuje instytucja, która zbliżona jest do polskiego nakazu zapłaty. Jest to duże ułatwienie dla osób, które chcą jak najszybciej uzyskać niezbędne środki pieniężne. Warty uwagi jest fakt, że do odzyskania pełnej kwoty dochodzi często w postępowaniach uproszczonych. Dzięki temu nie jest konieczne toczenie długotrwałej batalii sądowej.
Źródło: http://www.tomaszklimek.com/pl/specjalizacje/prawo-handlowe-miedzynarodowe

Fotorelacja


prawo
usługi prawnicze
prawnik
windykacja
egzekucja